B.S. Index van de afkondigingen van 3 november 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/11/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011014240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de technische normen met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen type ministerieel besluit prom. 03/11/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011024337 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie type ministerieel besluit prom. 03/11/2011 pub. 08/05/2012 numac 2012024145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 03/11/2011 pub. 27/02/2013 numac 2013014048 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de technische normen met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen. - Duitse vertaling

arrest

type arrest prom. 03/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011205664 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector type arrest prom. 03/11/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot wijziging van het besluit van 31 mei 2011 tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het jaar 2011 type arrest prom. 03/11/2011 pub. 21/10/2013 numac 2013000666 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector. - Duitse vertaling
^