B.S. Index van de afkondigingen van 22 november 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011009774 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, aanwijzing, verlenging van mandaat en ontslag van leden van Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 22/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011031571 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor het in de handel brengen van zaaizaadmengsels van groenvoedergewassen die bestemd zijn voor gebruik bij het behoud van de natuurlijke omgeving type ministerieel besluit prom. 22/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011031572 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich tenminste moet uits type ministerieel besluit prom. 22/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011024342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 september 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen
^