B.S. Index van de afkondigingen van 23 november 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011000775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de functionele chef voor elk centrum van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 23/11/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011007273 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut type ministerieel besluit prom. 23/11/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012035022 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van het steunpercentage en van het aandeel van de steun aan praktijkonderzoek, in uitvoering van artikel 6, resp. artikel 17, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende de projectm type ministerieel besluit prom. 23/11/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de kwalificaties bedoeld bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke vorsers
^