B.S. Index van de afkondigingen van 2 december 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/12/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende de mobiliteit. - Duitse vertaling type wet prom. 02/12/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011206365 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor herhaling van verkeersmisdrijven betreft type wet prom. 02/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011014306 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse bepalingen betreffende de mobiliteit type wet prom. 02/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type wet prom. 02/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van de politieraadsleden betreft type wet prom. 02/12/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor herhaling van verkeersmisdrijven betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 02/12/2011 pub. 21/03/2012 numac 2012000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type wet prom. 02/12/2011 pub. 26/03/2012 numac 2012000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van de politieraadsleden betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 02/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011014311 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betre

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2011024372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2011205538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1976 tot vaststelling van het aantal leden van de paritaire subcomités voor de handelsluchtvaart type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Algemeen Ziekenhuis Lokeren, gelegen te Lokeren, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegk type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2011024371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2011024370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011205313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het conventioneel brugpensioen in de subsector voor verhuiso type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024016 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Ziekenhuis Heilig Hart van Jezus, gelegen te Mol, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleeg type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011205309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011204949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven w type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011204963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de zevende verlenging anticrisismaatregelen type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011204948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde du type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie », gelegen te Reet, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een ve type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Cliniques du Sud-Luxembourg », gelegen te Arlon, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegk type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « RHMS - Clinique Louis Cathy », gelegen te Baudour, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verplee type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012024002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 april 2011 tot 31 de type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012024000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 april 2011 tot 31 december 2011 type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012024001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk Besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage voor de perio type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 07/02/2012 numac 2012018061 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2009 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024015 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, campus Gasthuisberg, gelegen te Leuven, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type am type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024014 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Universitair Ziekenhuis Brussel, gelegen te Jette, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verplee type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Ziekenhuis Oost-Limburg, campus Sint-Jan, gelegen te Genk, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Sint-Vincentiusziekenhuis, gelegen te Deinze, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier régional de Namur », gelegen te Namur, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Clinique André Renard », gelegen te Herstal, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een gespecialise type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024010 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de IRIS Ziekenhuizen Zuid, Site Elsene, gelegen te Brussel voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een ver type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Clinique Reine Astrid », gelegen te Malmedy, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundi type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011204939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de berekeningswijze van de aanvullende vergoeding brugpensioen type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011204937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds vo type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011003418 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende het personeel, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011205821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011205819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011205262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2010 tot vaststelling, voor het jaar 2010, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de te type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011205661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 168bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011205826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011022435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale Regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011022434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale Regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties, voorzien in het akkoord van 4 maart 2010 dat werd ondertekend door de federale Regering en de representatieve organisaties van type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale Regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties en de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in de akkoorden van 4 februari 2011 en 25 februari 2011 die werden onderte type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011021109 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de Beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid he type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011024355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011011435 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2006 houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Direc type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011205824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011205827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Hôpital Saint-Joseph », gelegen te Gilly, voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 09/01/2012 numac 2012018003 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2012 aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011011453 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011014317 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 20/12/2011 numac 2011018447 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2012014000 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 300.000 EUR aan de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « Paleis voor Schone Kunsten » in toepassing van bijakte nr. 10bis van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 t type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 20/12/2011 numac 2011003422 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 7 en 8 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, voor wat bepaalde categorieën van ontvangsten betreft type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011012097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanpassing van de bedragen van tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkve type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011021112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de Wetenschappelijke raden van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens b type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011205839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 01/03/2012 numac 2012201114 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 11 en 21 van organisatieafdelingen 13, 14, 15 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011018436 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012201109 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 05 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 01/03/2012 numac 2012201111 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 12 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 01/03/2012 numac 2012201110 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 08 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011022426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2005 tot vaststelling van het model, de toekenningsvoorwaarden en de wijze van bijhouden van een gelegenheidsformulier in de tuinbouwsector, de landbouwsector en de sector van type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 01/03/2012 numac 2012201112 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 09/01/2012 numac 2012024027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2011 tot aanwijzing van adjunct-medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011021108 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011011448 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling R type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011024360 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 444.717 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012200179 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leraren bij de dienst Afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 01/03/2012 numac 2012201113 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012200181 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leraren bij de dienst Afstandsonderwijs type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011035981 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011036019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011036003 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011036035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2011036087 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de overheveling van personeelsleden van de FOD Financiën naar Vlabel en andere bepalingen

erratum

type erratum prom. 02/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012014029 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor herhaling van verkeersmisdrijven betreft. - Erratum
^