B.S. Index van de afkondigingen van 6 december 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011009792 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten type ministerieel besluit prom. 06/12/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Pedagogische Raad van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type ministerieel besluit prom. 06/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012201120 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31, 32 en 33 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

decreet

type decreet prom. 06/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011206334 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter ondersteuning van het jeugdwerk

erratum

type erratum prom. 06/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2012009005 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten. - Erratum

arrest

type arrest prom. 06/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011206244 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen tot vaststelling van de forfaitaire bedragen voor kosten van levensonderhoud en verblijf in het kader van de subsidiëring van stages bij internationale organisaties voor het
^