B.S. Index van de afkondigingen van 7 december 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011021107 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Minister van Staat Benoeming type koninklijk besluit prom. 07/12/2011 pub. 14/03/2012 numac 2012003085 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van een eerste tranche in het kader van de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012201122 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 07/12/2011 pub. 06/03/2012 numac 2012201128 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 07/12/2011 pub. 06/03/2012 numac 2012201127 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 07/12/2011 pub. 06/03/2012 numac 2012201126 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 21 van organisatieafdeling 12 en programma 01 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 07/12/2011 pub. 06/03/2012 numac 2012201125 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 13 en 14 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 07/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012201124 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, en 04 van organisatieafdelingen 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 07/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012201121 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 07/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012201123 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

document

type document prom. 07/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011014315 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart. - EUROCONTROL. - Besluiten van de uitgebreide Commissie. - Besluit nr. 112 met betrekking tot de rentevoet bij laattijdige betaling van de « en-route »-heffingen voor de toepassingsperiode die b type document prom. 07/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011014318 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart. - EUROCONTROL. - Besluiten van de uitgebreide Commissie. - Besluit nr. 111 met betrekking tot het bepalen van de eenheidstarieven voor de toepassingperiode die begint op 1 januari 2012
^