B.S. Index van de afkondigingen van 12 december 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011009790 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012035078 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de rapportering over de toepassing van de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betre

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/12/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011021103 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2011
^