B.S. Index van de afkondigingen van 13 december 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 28/03/2012 numac 2012029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 08/03/2012 numac 2012201136 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 15 en programma 21 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 08/03/2012 numac 2012201135 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 08/03/2012 numac 2012201137 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 07 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 08/03/2012 numac 2012201139 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 11 van de organisatieafdelingen 11 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 07/03/2012 numac 2012201134 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 07/03/2012 numac 2012201133 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 07/03/2012 numac 2012201132 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 07/03/2012 numac 2012201131 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 12 van organisatieafdelingen 13 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 07/03/2012 numac 2012201130 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012035053 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de herverdeling van basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011
^