B.S. Index van de afkondigingen van 14 december 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/12/2011 pub. 09/01/2012 numac 2012022000 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2012035009 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot intrekking van de machtiging als schietsportfederatie van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw type ministerieel besluit prom. 14/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012018029 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2011 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 14/12/2011 pub. 25/07/2012 numac 2012029283 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het schooljaar 2011/2012, van de lestijdendotaties en de coëfficiënten voor de aanpassing en de herverdeling van de lestijdendotaties in het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde kunstsecundair onderwijs m type ministerieel besluit prom. 14/12/2011 pub. 28/03/2013 numac 2013201622 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 oktober 2011 betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare c

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012200134 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de berekening van de termijnen in het kader van de landbouwstage die georganiseerd wordt krachtens het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2008 betreffende d

erratum

type erratum prom. 14/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012200725 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de berekening van de termijnen in het kader van de landbouwstage die georganiseerd wordt krachtens het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende d
^