B.S. Index van de afkondigingen van 22 december 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van het aantal lestijden dat jaarlijks besteed moet worden aan opleidingen voor alfabetisering, in het Frans als vreemde taal en die toegang verlenen tot het basisstudiegetuigschrift

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011031660 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de bemiddelaar bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012031048 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012031028 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van een islamitische gemeenschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de tarifering van de prestaties van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206587 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011206574 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 18 juni 1998 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011206573 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 tot vaststelling van de overgangsklassen die toegang geven tot de studies georganiseerd in Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de raad van advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vernieuwing van het Begeleidingscomité voor mishandelde kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef waarbij het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs wordt uitgereikt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012029066 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het driejarenplan met betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift in de algemene en technologische humaniora en in de beroeps- en technis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 22/02/2012 numac 2012029036 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 1995 betreffende de voorwaarden voor de uitoefening van een winstgevende bezigheid door een personeelslid, ter beschikking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 20/04/2012 numac 2012029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling in vast verband van een waarnemend Regeringscommissaris bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gem

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012031032 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/133 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de carrières van de ambtenaren en het reglement van het personeel van de d

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012200502 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 27 mei 1993 betreffende de beroepsopleiding en de bijscholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn
^