B.S. Index van de afkondigingen van 27 december 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/12/2011 pub. 26/04/2012 numac 2012202272 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011
^