B.S. Index van de afkondigingen van 3 januari 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/01/2012 pub. 25/01/2012 numac 2012024036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende ha type ministerieel besluit prom. 03/01/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012027048 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 16 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 03/01/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012027051 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 25 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen
^