B.S. Index van de afkondigingen van 5 januari 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012200593 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in de gedeelten van de oostelijke Ourthe die stromen in bossen onder bosregeling

erkenning

type erkenning prom. 05/01/2012 pub. 25/01/2012 numac 2012018011 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^