B.S. Index van de afkondigingen van 8 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling type wet prom. 08/01/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012009069 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 08/01/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012009071 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 08/01/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 08/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012000077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 08/01/2012 pub. 11/04/2012 numac 2012000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 08/01/2012 pub. 18/01/2012 numac 2012009010 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft type wet prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2012 pub. 19/01/2012 numac 2012000014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 08/01/2012 pub. 13/01/2012 numac 2012200001 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van vier ministers in de samenwerkingscommissie bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type koninklijk besluit prom. 08/01/2012 pub. 25/01/2012 numac 2012200528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type koninklijk besluit prom. 08/01/2012 pub. 13/01/2012 numac 2012015004 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan « Afghanistan Independent Human Rights Commission » voor de financiering van het project « Protection and promotion of Human Rights » type koninklijk besluit prom. 08/01/2012 pub. 13/01/2012 numac 2012015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een vrijwillige bijdrage aan OTAN voor de financiering van het Project « Building integrity and reducing the risk of corruption in the Afghan security sector » type koninklijk besluit prom. 08/01/2012 pub. 12/01/2012 numac 2012200002 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 08/01/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/01/2012 pub. 23/01/2012 numac 2012009013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Doornik
^