B.S. Index van de afkondigingen van 9 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/01/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen. - Duitse vertaling type wet prom. 09/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012003029 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen type wet prom. 09/01/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksr type wet prom. 09/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012003060 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de Resoluties 612 getiteld « 2010 Selectieve verhoging van het toegelaten maatschappelijk kapitaal om het stemgewicht en deelname van ontwikkelings- en transitielanden te versterken » en 613 getiteld « Algemene kapitaalsverhoging 2010 » v type wet prom. 09/01/2012 pub. 14/02/2012 numac 2012000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2012 pub. 12/01/2012 numac 2011003438 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 09/01/2012 pub. 18/08/2014 numac 2014000517 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/01/2012 pub. 23/01/2012 numac 2012003023 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012024044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2004 tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde
^