B.S. Index van de afkondigingen van 10 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012014033 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement type wet prom. 10/01/2012 pub. 04/02/2014 numac 2014000036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/2012 pub. 20/02/2012 numac 2011014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/01/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012024048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 10/01/2012 pub. 26/08/2013 numac 2013014424 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/01/2012 pub. 19/01/2012 numac 2011011461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de opdrachten toegewezen aan de evaluatie- en inspectiediensten in uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Ho

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/01/2012 pub. 17/01/2012 numac 2012003012 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Rondzendbrief betreffende de blokkering van sommige begrotingskredieten

lijst

type lijst prom. 10/01/2012 pub. 25/01/2012 numac 2012011032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 10/01/2012 pub. 25/01/2012 numac 2012011033 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^