B.S. Index van de afkondigingen van 17 januari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/01/2012 pub. 27/01/2012 numac 2012022017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 17/01/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van de « Union des Artistes du Spectacle » als representatieve organisatie van gebruikers type ministerieel besluit prom. 17/01/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de VZW « Pro Spere » als representatieve organisatie van gebruikers type ministerieel besluit prom. 17/01/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de VZW « ARPFDoc » als representatieve organisatie van gebruikers type ministerieel besluit prom. 17/01/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de VZW « U.P.F.F. » als representatieve organisatie van gebruikers type ministerieel besluit prom. 17/01/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de VZW « AAAPA » als representatieve organisatie van gebruikers type ministerieel besluit prom. 17/01/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012029050 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de « Association belge des Distributeurs de Films » als representatieve organisatie van gebruikers type ministerieel besluit prom. 17/01/2012 pub. 27/02/2012 numac 2012035162 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van basisregistratie, te hanteren door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 17/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2011206456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming of hernieuwing van de leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques type ministerieel besluit prom. 17/01/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de « Fédération des Cinémas de Belgique » als representatieve organisatie van gebruikers
^