B.S. Index van de afkondigingen van 18 januari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/01/2012 pub. 09/02/2012 numac 2012200653 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012014028 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 90 op de spoorlijn nr. 202 in het havengebied van Zeebrugge te Brugge, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 0.294 type ministerieel besluit prom. 18/01/2012 pub. 19/03/2012 numac 2012029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdo
^