B.S. Index van de afkondigingen van 19 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers type wet prom. 19/01/2012 pub. 12/04/2012 numac 2012000230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012009032 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 322.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 19/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012009033 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de sociale raad van de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman » » type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029100 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012029040 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut » type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman » » type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012200943 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012029038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles » type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012029061 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de raden van bestuur van de Hogescholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Paul-Henri Spaak » type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 25/01/2012 numac 2012022014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 09/02/2012 numac 2012200703 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 26 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031052 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van directeur-generaal van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2012 pub. 06/03/2012 numac 2012031050 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbati type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031053 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de aanstelling van de heer Jean Clement als waarnemend gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031051 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van directeur- generaal van het Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012031057 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van secretaris- generaal bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2012 pub. 30/01/2012 numac 2012200555 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de voorwaarden van de bevordering in de graden van directeur en staffuncties type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2012 pub. 30/01/2012 numac 2012200554 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de personeelsformatie van de "Ecole d'administration publique" type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012200557 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep PC technicus & Netwerk in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012200556 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep metselaar in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortg

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/01/2012 pub. 27/01/2012 numac 2012009022 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131ter betreffend gerechtskosten in strafzaken. - Update. - Indexering van de tarieven voorzien in bijlage type omzendbrief prom. 19/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012009046 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131ter betreffend gerechtskosten in strafzaken. - Update. - Indexering van de tarieven voorzien in bijlage. - Erratum type omzendbrief prom. 19/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012009049 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131ter betreffend gerechtskosten in strafzaken. - Update. - Indexering van de tarieven voorzien in bijlage. - Erratum

beslissing

type beslissing prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012003063 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 19 januari 2012 houdende delegatie voor het toekennen of weigeren van dienstvrijstellingen om opleidingsactiviteiten buiten de federale overheid bij te wonen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029093 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de studiegebieden en onderwijsvormen voor de opstelling van de « proef voor hoger secundair onderwijs » van het schooljaar 2011-2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organieke personeelsformatie van de « Ecole d'Administration publique » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van een afwijking aan de school voor gespecialiseerd secundair beroepsonderwijs « LE FOYA » te Anderlues om samen te werken met het « Centre d'Education et de Formation en Alternance » in

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/01/2012 pub. 15/02/2012 numac 2012031037 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/958 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/1584 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 februari 2009 betreffende de erkenning, de tegemoetkoming en de subsidiëring van erken
^