B.S. Index van de afkondigingen van 23 januari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2011021114 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type koninklijk besluit prom. 23/01/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde, teneinde de bouw van het Gewestelijk Expresnet te realis

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/01/2012 pub. 30/01/2012 numac 2012022023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 2007 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van een militair hospi type ministerieel besluit prom. 23/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 2011 tot aanwijzing van de leden van het sturingscomité in het kader van het programma voor de preventie van colorectale kanker
^