B.S. Index van de afkondigingen van 25 januari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/01/2012 pub. 30/01/2012 numac 2012022022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 25/01/2012 pub. 15/02/2012 numac 2012014035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen ter omzetting van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaar type koninklijk besluit prom. 25/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012024070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische Federale Overheid voor het jaar 2011 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de vrijwillige financiering van de activiteiten betref

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012024061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Dierentuinencommissie
^