B.S. Index van de afkondigingen van 27 januari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012024079 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012024071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van Eurotransplant als toewijzingsorganisme voor organen van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012024080 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012003062 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de ge type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012018069 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2009 houdende benoeming van de leden van de Gemengde Commissie voorzien in artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012018068 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012000066 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Beoordelingscommissie bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de Franstalige gemeentelijke personeelsleden en beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het éénvormig oproepstelsel, die type ministerieel besluit prom. 27/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Beoordelingscommissie bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de Nederlandstalige gemeentelijke personeelsleden en beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het éénvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 27/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2012011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 houdende benoeming van leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 27/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012003047 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012035203 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wat betreft de toekenning van een werkingstoelage aan de multidisci type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012035196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de individuele beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012035141 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2012 pub. 20/02/2012 numac 2012035160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de uitwerking van de bepalingen over de subsidiëring van crisisjeugdhulp in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 betreffende de subsidiëring van crisisjeugdhulpverlening en rechtstr type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012035148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de toegepaste informatica van de Artesis Hogeschool Antwerpen

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 27/01/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012021117 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Huishoudelijk reglement van de jury voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
^