B.S. Index van de afkondigingen van 30 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012014052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet inzake de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen type wet prom. 30/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 78 van de Grondwet inzake verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen type wet prom. 30/01/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012014269 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen type wet prom. 30/01/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen type wet prom. 30/01/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013000033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/01/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht bpost

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Examencommissie Franse taal belast met het afnemen van taalexamens op het niveau van het hoger secundair en hoger onderwijs van de 1e, 2e en 3e graden

erratum

type erratum prom. 30/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012018071 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Oproep tot de kandidaten voor de uitbating van een register bedoeld in artikel 1, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 7 november 2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediair

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. 30/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012018060 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Oproep tot de kandidaten voor de uitbating van een register bedoeld in artikel 1, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 7 november 2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediair
^