B.S. Index van de afkondigingen van 31 januari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 09/02/2012 numac 2012011060 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 16/02/2012 numac 2012200399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteiten de ontwikkeling, productie en verkoop van industriële voertuigen, combinaties, aanhangwagens, citytrailers en vrachtwagenopbouw die ressorteren onder het Paritair Subcomité type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 16/02/2012 numac 2012200051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindu type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 16/02/2012 numac 2012200048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 16/02/2012 numac 2012200038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarde type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 16/02/2012 numac 2012200035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van feestdagen in 2012 (1) type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 14/02/2012 numac 2012200119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van vervaardiging van condenserende verwarmingsketels, voor vloer- of muurbevestiging, op stookolie of gas, in gietijzer of staal, gelegen in Couvin en die onder het Paritair Comité voor de metaa type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 14/02/2012 numac 2012200043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling met mobiele en wisselende werkplaatsen, gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw r type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 14/02/2012 numac 2012200044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen met als activiteit het industrieel onderhoud, gelegen op het grondgebied van Morlanwelz en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de vo type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 14/02/2012 numac 2012200042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het onderhoud en de herstelling van binnenschepen, gelegen in Pont-de-Loup, die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voo type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 14/02/2012 numac 2012200039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de metaalbouw, het koperslagerswerk, het ijzerwerk, de bouw van installaties voor waterzuivering en de bouw van buisvormige elementen, gelegen op het grondgebied van Quiévrain type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 14/02/2012 numac 2012200041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de toeleveringsbedrijven voor de metaalbewerking en hardchroominstallaties, gelegen op het grondgebied van Manage, die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 09/02/2012 numac 2012011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 09/02/2012 numac 2012011059 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012009041 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dien
^