B.S. Index van de afkondigingen van 2 februari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/02/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012202082 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de richtsnoeren aan voor de veiligheidsaudits, de wegennetinspecties en de inspecties betreffende de tijdelijke veiligheidsmaatregelen die toepasselijk zijn op de wegwerkzaamheden type ministerieel besluit prom. 02/02/2012 pub. 06/03/2012 numac 2012201329 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijver "Châtelet" te Habay-la-Neuve type ministerieel besluit prom. 02/02/2012 pub. 06/03/2012 numac 2012201327 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk toegelaten is in een gedeelte van de beek "L'Almache" dat door bossen onder bosregeling stroomt type ministerieel besluit prom. 02/02/2012 pub. 06/03/2012 numac 2012201328 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de visvangst tijdelijk toegelaten wordt in de Dijle type ministerieel besluit prom. 02/02/2012 pub. 06/03/2012 numac 2012201326 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de vangst van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in een vijver op de Bocq te Scy type ministerieel besluit prom. 02/02/2012 pub. 06/03/2012 numac 2012201325 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van bepaalde types visvangst in de Mehaigne type ministerieel besluit prom. 02/02/2012 pub. 21/08/2013 numac 2013021095 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de benoemingen in de schoot van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/02/2012 pub. 09/05/2012 numac 2012031246 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiejury voor de aanduiding van de bestuurder-directeur-generaal bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/02/2012 pub. 29/02/2012 numac 2012031073 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012031068 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de Haven van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 14/02/2012 numac 2012200863 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging in het organiek reglement van het personeel van de « Conseil économique et social de la Wallonie » type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 19/03/2012 numac 2012201622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van de externe carrière van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012201058 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2010 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des Personnes handicapées" , ingesteld bij het kaderdecreet type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 14/02/2012 numac 2012200864 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen aangebracht in de personeelsformatie van de "Conseil économique et social de la Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 15/02/2012 numac 2012200866 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2010 tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 tot type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012201057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2010 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Famille" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 novembe type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 23/02/2012 numac 2012027031 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012027029 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende vervanging van de leden van de ruilverkavelingscomités van Forville, Falmagne, Focant en Jamagne en houdende hernieuwing van de provinciale minnelijke ruilverkavelingscomités van de provincies Henegouwen en Namen type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 15/02/2012 numac 2012200865 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 mei 2002 betreffende de toekenning van toelagen voor de verbetering van de energetische efficiëntie en voor de bevordering van een rationeler energiegebruik van de

document

type document prom. 02/02/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031128 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Selectie van bestuurder-directeur-generaal voor de MIVB

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van een commissaris bij het Directiecomité van het consortium voor de bekrachtiging van de bevoegdheden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van de externe loopbaan van "Wallonie-Bruxelles International" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 januari 2011 tot benoeming van de voorzitter en van sommige leden van het Vast bureau bedoeld bij artikel 74 van het decreet v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2011 tot inrichting van de Seniorencommissie van de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/02/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012031163 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/995 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het
^