B.S. Index van de afkondigingen van 14 februari 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012035204 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 1998 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en aquicultuursector type ministerieel besluit prom. 14/02/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van de Franse Gemeenschap voor de toelating voor het gebruik met therapeutische doeleinden type ministerieel besluit prom. 14/02/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012027057 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende verschillende maatregelen tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2010 tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor studietoelagen en studielening type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/02/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012029141 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor studietoelagen en studieleningen va
^