B.S. Index van de afkondigingen van 15 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012011089 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten type wet prom. 15/02/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen teneinde de dotaties voor de poli type wet prom. 15/02/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012000349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het Sociaal Strafwetboek. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 15/02/2012 pub. 09/05/2012 numac 2012000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het oprichten van een bijzondere rol voor de collectieve schuldenregeling. - Duitse vertaling type wet prom. 15/02/2012 pub. 06/03/2012 numac 2012000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen teneinde de dotaties voor de poli type wet prom. 15/02/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012009093 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 15/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012009077 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het oprichten van een bijzondere rol voor de collectieve schuldenregeling type wet prom. 15/02/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012000534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en financiering van de vakopleiding type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012200838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012200377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012200581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de toekenning van presentiegelden alsmede de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de « Commissie Ondernemingsplannen » type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de opleiding van de werknemers (1 type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende duurzame beroepsintegratie, herintegratie en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 05/11/2012 numac 2012200205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de bijkomende vormingsinspanning type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012200832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de oprichting van een vormingscomité met als doel de aanwending va type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012200428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage voor de risicogroepen, ve type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en verminde type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en financiering van de vakopleiding voor de ondernemin type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, ter bepaling van de bijdrage voor de bijzondere inspanningen van de type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2011, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012024353 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/03/2012 numac 2012200223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die beh type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012003084 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012200859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven voor de ri type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 06/03/2012 numac 2012009085 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2006 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Veurne type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 06/03/2012 numac 2012009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit waarbij machtiging wordt verleend aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de onderneming JP Morgan Chase Bank om grensoverschrijdende doorgiften te verrichten overeenkomstig de bindende ondernemingsregels type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012009084 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012200868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012200794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorz type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012200788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012200628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het model van de stembiljetten in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012200401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012021044 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012021043 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012009067 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanduidingen van voorzitter en vice-voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 06/03/2012 numac 2012009086 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Brussel type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012014054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2002 tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartui type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012200215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de opleiding van 120 uur van voorlopig geregistr type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012200827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 jul type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012200826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en voor de dienstboden, betreffende de inrichting en fi type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012200078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vorming en tewerkstelling van werknemers uit risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012200031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2010 me type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012200066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012200028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012200064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de bijkomende vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012200404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012200824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de opleidingssteun in het raam van het driepartij type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012200210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risic type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012200209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de bijkomende inspanningen inzake opleiding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012009062 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en aanwijzing van leden van Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 15/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012009063 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van leden van Commissies van Toezicht

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/02/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 59bis betreffende de gecertificeerde opleidingen voor het personeel van het administratief en logistiek kader van de politiediensten
^