B.S. Index van de afkondigingen van 20 februari 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie type ministerieel besluit prom. 20/02/2012 pub. 21/03/2012 numac 2012011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van vier controleurs van de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 20/02/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012201925 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2010 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief betreffende de certificering van reproducties van kentekenplaten
^