B.S. Index van de afkondigingen van 21 maart 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012015055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012029223 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Hoge Raad van het Onderwijs voor Sociale Promotie type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012014088 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 1 op de spoorlijn nr. 115, baanvaak Tubeke - Quenast, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 0.810 type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012014087 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 115, baanvak Tubeke-Quenast, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 1.769 type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012014086 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 115, baanvak Tubeke-Quenast, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 2.046 type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012014084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 115, baanvak Tubeke-Quenast, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 2.473 type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012014085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 115, baanvak Ripain-Quenast, gelegen te Rebecq, ter hoogte van de kilometerpaal 4.217 type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012021059 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en handtekening bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012035401 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de tegemoetkomingspercentages vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevo type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Overlegcommissie van het Onderwijs voor Sociale Promotie
^