B.S. Index van de afkondigingen van 26 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/03/2012 pub. 25/06/2012 numac 2012202965 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 26/03/2012 pub. 30/05/2012 numac 2012014192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de teboekstelling van binnenvaartuigen andere dan binnenschepen als bedoeld in artikel 271 van Boek II van het Wetboek van Koophandel type wet prom. 26/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012009166 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202059 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroeps type koninklijk besluit prom. 26/03/2012 pub. 09/05/2012 numac 2012015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstelling betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het administratief personeel van de Raad van State

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012035457 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Re type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het refertedossier van de opleidingseenheid genoemd « Taal - XX : activering van de spreektaal in beroepsmilieu - overeenkomst » (code 73XX53U21V1) gerangschikt in het niveau van het hoger overgangssecundai type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012035418 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, w type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012014092 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 73 Deinze-De Panne, gelegen te Diksmuide, ter hoogte van de kilometerpaal 65.706 type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012014093 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 106, baanvak Lembeek-Ecaussinnes, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 3.121 type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012014091 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Mechelen, gelegen te Mechelen, ter hoogte van de kilometerpaal 36.661 type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Mechelen-Leuven, gelegen te Boortmeerbeek, ter hoogte van de kilometerpaal 47.299 type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031170 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van het Technisch Comité van de reisagentschappen opgericht door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2011 type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 12/04/2012 numac 2012011153 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 69 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012201971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 2009 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van bepaalde leden van zijn Stuu type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012014102 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de sectie luchtvaartgeneeskunde en van de beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 26/03/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012003077 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « The Sound of Cash », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^