B.S. Index van de afkondigingen van 16 april 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/04/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor kwalificatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor kwalificatie type ministerieel besluit prom. 16/04/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor het socio-culturele beleid voor gelijke kansen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Subcommissi type ministerieel besluit prom. 16/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 16/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen type ministerieel besluit prom. 16/04/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012206869 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 12 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 16/04/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012206866 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 16/04/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012206870 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/04/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^