B.S. Index van de afkondigingen van 18 april 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 18/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012022169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van de voorzitter van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 18/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203158 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2011 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen

arrest

type arrest prom. 18/04/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012011174 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Besluit van de voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie tot wijziging van het besluit van 14 januari 2009 tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale raad van beroep van de Programmatoris

erkenning

type erkenning prom. 18/04/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012018189 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^