B.S. Index van de afkondigingen van 26 april 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012022150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 26/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012022166 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 26/04/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/04/2012 pub. 11/07/2012 numac 2012203745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/04/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012000332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 26/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012202778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 26/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012002016 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 26/04/2012 pub. 11/08/2014 numac 2014000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012035496 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 05/06/2012 numac 2012014188 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Herbestal-Eupen, gelegen te Kettenis, ter hoogte van de kilometerpaal 3.396 type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 05/06/2012 numac 2012014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Herbestal-Eupen, gelegen te Kettenis, ter hoogte van de kilometerpaal 2.785 type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 05/06/2012 numac 2012014185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Herbestal-Eupen, gelegen te Kettenis, ter hoogte van de kilometerpaal 6.821 type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 05/06/2012 numac 2012014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Herbestal-Eupen, gelegen te Lontzen, ter hoogte van de kilometerpaal 0.860 type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 05/06/2012 numac 2012014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 49, baanvak Herbestal-Eupen, gelegen te Eupen, ter hoogte van de kilometerpaal 4.524 type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012024217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de arbeidgeneeskunde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031269 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations. - Rechtzetting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031259 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Evere tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 11 'Deknoop', goedgekeurd bij koninklijk besluit van 4 juli 1955 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2012 pub. 06/06/2012 numac 2012031289 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031258 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Evere tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 700 « Geluk », goedgekeurd bij besluit van de Executieve van 5 juli 1990 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012031231 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende behoud in dienst in het Ministerie van Mevr. Marie-Henriette CHARLES, attaché type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012031234 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012031235 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012031232 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende behoud in dienst in het Ministerie van de heer Christian DEBUYSSCHER, ingenieur-directeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012031219 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende afschaffing van het besluit van 18 oktober 2001 tot vaststelling van de onverenigbaarheden met de functie van bestuurder en van de commissarissen in de Gewestelijk Investeringsmaatschappij Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012031233 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep opgericht bij het Ministerie van het Brussels Hoofd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 31/05/2012 numac 2012202847 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2009 tot uitbreiding van het geleide domaniaal natuurreservaat "Ry Delcourt" in Chaumont-Gistoux type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 31/05/2012 numac 2012202846 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juli 1976 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat van de vijvers van Luchy type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202510 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 5 augustus 2012 een vrijstelling van de visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging « Les Amis de la Truite » van Biesme in het kader van ha type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202515 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2012-2014 van het stroomdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012027064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2012 type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 31/05/2012 numac 2012202845 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2004 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat van de zandgroeve "Gentissart" type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 31/05/2012 numac 2012202848 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1997 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat van de vijvers van Strépy type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 31/05/2012 numac 2012202849 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Les Enneilles" in Durbuy en tot aanneming van nieuwe voorwaarden voor het beheer ervan type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012202852 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van het erkende natuurreservaat « la Vallée de la Gueule » in Plombières en tot aanneming van nieuwe voorwaarden voor het beheer ervan type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012202853 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van het erkende natuurreservaat « Le Cobri » in Rochefort en tot aanneming van nieuwe voorwaarden voor het beheer ervan type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012202851 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van het erkende natuurreservaat « Prés Rosières » in Lessen en tot aanneming van nieuwe voorwaarden voor het beheer ervan type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012202850 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van het erkende natuurreservaat « Chi Fontaine » in Gouvy en tot aanneming van nieuwe voorwaarden voor het beheer ervan type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012027065 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende classificatie van de gemeenten ter uitvoering van artikel L1121-3, eerste lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012027067 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012027066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal provincieraadsleden die per provincie gekozen moeten worden op grond van de op 1 januari 2012 vastgelegde bevolkingscijfers type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202514 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2012-2014 van het stroomdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2012-2014 van het stroomdistributienet van AIESH type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202530 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2012-2014 van het stroomdistributienet van de Regie van Waver type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202529 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2012-2014 van het stroomdistributienet van IEH type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202527 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2012-2014 van het stroomdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202526 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2012-2014 van het stroomdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202523 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2012-2014 van het stroomdistributienet van INTERMOSANE - sector 1 type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202516 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2012-2014 van het stroomdistributienet van INTERMOSANE - sector 2 type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202528 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2012-2014 van het stroomdistributienet van TECTEO type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202525 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2012-2014 van het stroomdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202521 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2012-2014 van het stroomdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202520 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2012-2014 van het stroomdistributienet van AIEG type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2012 pub. 15/05/2012 numac 2012202513 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2012-2014 van het stroomdistributienet van INTEREST

decreet

type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202659 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, van Verordening nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en van de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europes type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202672 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en het vermogen, e type decreet prom. 26/04/2012 pub. 21/05/2012 numac 2012202732 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van State type decreet prom. 26/04/2012 pub. 15/05/2012 numac 2012202623 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 26/04/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012202622 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202689 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen op 2 november 2001 en opgemaakt te Parijs op 6 november 2001 type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202673 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202685 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot de tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202658 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het samenwerkingsakkoord inzake cultuur, opleiding en wetenschappelijk onderzoek tussen de Regering van de F type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202661 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse gewest is overgedragen, met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie v type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202677 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en het type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202665 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202670 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord inzake cultuur, opleiding en wetenschappelijk onderzoek tussen de Regering van de Franse Gemeenschap, de Waalse Regering en het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdsted type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202664 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202676 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van Verordening nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en van de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (1) type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202662 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel m type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202671 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 23 oktober 2009, tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Prinsdom Andorra met het oog op de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscaliteit type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202669 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enerzijds, en de Regering van de Republiek Kroatië, anderzijds, ondertekend type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202679 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, onde type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202680 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd bij de Avenanten van 15 fe type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202681 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202690 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol van wijzigingen bij het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie, aangenomen te Monaco op 14 april 2005 type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202688 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, en met de Slotakte, opgemaakt te Djakarta op 9 november 2009 type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202687 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 10 mei 2010 type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202686 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Economische Partnerovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, en de Slotakte, ondertekend in Bridgetown, Barbados, op 15 oktober 2008 type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202663 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Economische Partnerovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202684 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San M type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202683 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het type decreet prom. 26/04/2012 pub. 22/05/2012 numac 2012202682 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontstaan v

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012203277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op meso-niveau, voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012203276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die door de instituten voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en door de opvangtehuizen van de Franse Gemeenschap voor het schooljaa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012203278 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de PMS-centra, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het niveau van een net, voor het schooljaar

beschikking

type beschikking prom. 26/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012031223 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende milieu-, natuur- en duurzame ontwikkelingseducatie type beschikking prom. 26/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012031222 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de sociale economie en de erkenning van inschakelingsondernemingen en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid met het oog op de toekenning van toelagen type beschikking prom. 26/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012031221 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabilisatiemechanisme voor de lidstaten die de euro

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 26/04/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012031593 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 12-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2010, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20112012-0568

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 26/04/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012031713 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
^