B.S. Index van de afkondigingen van 16 mei 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012035572 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft type ministerieel besluit prom. 16/05/2012 pub. 10/07/2012 numac 2012015109 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de structuur van de Directie-generaal Internationale Samenwerking

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2012 pub. 06/06/2012 numac 2012031288 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een werkingsdotatie van &euro, 8.267.000,00 aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in 2012
^