B.S. Index van de afkondigingen van 23 mei 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012003157 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012003161 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van de door de gerechtsdeurwaarders bij te houden boekhouddocumenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2012 pub. 06/07/2012 numac 2012203646 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée royal de Huy » ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 23/05/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie - milieuadviseur » , gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 23/05/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Specialisatie - accountant en belastingexpert » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1
^