B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot uitlegging van artikel 108, § 2, tweede lid, eerste en tweede zinsnede van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012011267 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap « Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost » type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012003219 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Koninklijke Sterrenwacht van België type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012203960 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012009263 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Bouillon van het vredegerecht van het kanton Saint-Hubert Bouillon en Paliseul naar Paliseul type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012024249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2011 houdende benoeming van de magistraten en de plaatsvervangende magistraten in de raden van beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203322 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012015112 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 11/07/2012 numac 2012011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 10/07/2012 numac 2012203808 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vervanging van leden en van de adjunct-secretaris van de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 10/07/2012 numac 2012002037 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van den staat type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012011268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 01/07/2012 pub. 11/10/2012 numac 2012003181 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Voodoo Cash », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^