B.S. Index van de afkondigingen van 4 juli 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012021095 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België type ministerieel besluit prom. 04/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012203961 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend assessor en houdende ontslag van een plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van Landmeters-experten

erkenning

type erkenning prom. 04/07/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012018302 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^