B.S. Index van de afkondigingen van 9 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/07/2012 pub. 21/06/2013 numac 2013015118 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt h type wet prom. 09/07/2012 pub. 16/11/2012 numac 2012000636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid. - Duitse vertaling type wet prom. 09/07/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012015125 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt h type wet prom. 09/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012204187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot omzetting van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/07/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012003212 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 09/07/2012 pub. 18/08/2014 numac 2014000518 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/07/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012022331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 09/07/2012 pub. 30/09/2014 numac 2014000674 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 44 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012009287 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende oprichting bij de Federale Overheidsdienst Justitie van een veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen, en tot vast type koninklijk besluit prom. 09/07/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012003213 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 44 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 09/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012204123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het Vakantiefonds van de Belgische zeehavens type koninklijk besluit prom. 09/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012204122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de benaming en de bevoegdheden van de Kas voor het jaarlijks verlof voor de papierverwerkende nijverheid van Turnhout

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012035887 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 17 september 2010 betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. 09/07/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012203551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de plaatsvervangende leden van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 09/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012202877 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de technische en wetenschappelijke politie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/07/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief. - Hervorming van de Civiele Veiligheid. - Hulpverleningsprezones met rechtspersoonlijkheid. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 09/07/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012000480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief

erratum

type erratum prom. 09/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012204439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot omzetting van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende de uitzendarbeid . - Erratum
^