B.S. Index van de afkondigingen van 24 juli 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012009316 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een begunstigde van de opvang gehuisv

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012024330 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de School voor Volksgezondheid van de ULB met het oog op de organisatie van het vijfde internationaal Congres van de Epidemiologie type ministerieel besluit prom. 24/07/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de creatie op de radio type ministerieel besluit prom. 24/07/2012 pub. 21/08/2012 numac 2012204600 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat bet type ministerieel besluit prom. 24/07/2012 pub. 17/04/2013 numac 2013012124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Directieraad van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen type ministerieel besluit prom. 24/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012011313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2009/CP27 van 4 december 2009 houdende verlening aan NHM NV, Noorderhavenoever 12, te 8620 Nieuwpoort, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet type ministerieel besluit prom. 24/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012011315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlening aan de Vlaamse Overheid - Afdeling Maritieme Toegang, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van B type ministerieel besluit prom. 24/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012011316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlening aan de Vlaamse Overheid - Afdeling Kust, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 24/07/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2003/82/CP20 van 13 mei 2003 houdende verlening aan DEME Building Materials NV, Haven 1025, Scheldedijk 30, te 2070 Zwijndrecht, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van
^