B.S. Index van de afkondigingen van 13 augustus 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009333 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van de tabel 1 gevoegd bij het ministerieel besluit van 31 januari 2012 houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning

erkenning

type erkenning prom. 13/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012024288 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. 13/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012024287 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^