B.S. Index van de afkondigingen van 22 augustus 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 22/08/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin

beslissing

type beslissing prom. 22/08/2012 pub. 18/10/2012 numac 2012003310 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende aanduiding van het tiende registratiekantoor Antwerpen als enig bevoegd kantoor inzake de registratie van onderhandse huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goed
^