B.S. Index van de afkondigingen van 29 augustus 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/08/2012 pub. 05/03/2013 numac 2013000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van : 1° het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra voor het eenvormig oproepstelsel, 2° het konin type koninklijk besluit prom. 29/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie type koninklijk besluit prom. 29/08/2012 pub. 19/09/2012 numac 2012000575 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van : 1° het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra voor het eenvormig oproepstelsel, 2° het konin type koninklijk besluit prom. 29/08/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012000601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207593 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 29/08/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207591 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 29/08/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 29/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012009370 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 13 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers v type ministerieel besluit prom. 29/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012036008 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige lijstnamen voor de provincie- gemeente- en stadsdistrictsraadsverkiezingen type ministerieel besluit prom. 29/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012009371 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van b

document

type document prom. 29/08/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012031701 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving
^