B.S. Index van de afkondigingen van 3 september 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/09/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012205225 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2011 tot benoeming van de leden en van de plaatsvervangers van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 03/09/2012 pub. 20/09/2012 numac 2012205129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde ter financiering van het betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 03/09/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012022310 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 03/09/2012 pub. 14/09/2012 numac 2012022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli type koninklijk besluit prom. 03/09/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012204908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs type koninklijk besluit prom. 03/09/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012205211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden diëtisten van de geneeskundige commissies

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012205789 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt type ministerieel besluit prom. 03/09/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012205787 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt type ministerieel besluit prom. 03/09/2012 pub. 01/10/2012 numac 2012024309 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2012-2013 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 03/09/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012205788 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs toegelaten wordt type ministerieel besluit prom. 03/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012205343 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de diensten voor oppashulp type ministerieel besluit prom. 03/09/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012014417 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg type ministerieel besluit prom. 03/09/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012003269 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2012-2020

erratum

type erratum prom. 03/09/2012 pub. 30/10/2012 numac 2012022396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri

lijst

type lijst prom. 03/09/2012 pub. 14/09/2012 numac 2012011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 03/09/2012 pub. 14/09/2012 numac 2012011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 03/09/2012 pub. 14/09/2012 numac 2012011358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

vergunning

type vergunning prom. 03/09/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit van toekenning van een individuele vergunning aan de stille handelsvennootschap SPE Power Company NV ECOPOWER CVBA voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit aan de Kluizendok te Evergem voor een windmolenpar
^