B.S. Index van de afkondigingen van 14 september 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012014453 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijnnr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Houyet, ter hoogte van de kilometerpaal 15.171 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014443 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 21A, baanvak Genk Goederen - As, gelegen te As, ter hoogte van de kilometerpaal 24.748 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014446 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16bis op de spoorlijn nr. 21B, baanvak Genk Goederen - As, gelegen te As, ter hoogte van de kilometerpaal 27.634 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014447 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Bièvre, ter hoogte van de kilometerpaal 53.704 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014448 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Paliseul, ter hoogte van de kilometerpaal 59.134 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014451 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant-Bertrix, gelegen te Bertrix, ter hoogte van de kilometerpaal 67.244 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014452 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Bertrix, ter hoogte van de kilometerpaal 67.886 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014449 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Paliseul, ter hoogte van de kilometerpaal 60.694 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 15/10/2012 numac 2012014459 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant-Bertrix, gelegen te Gedinne, ter hoogte van de kilometerpaal 46.095 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 22/10/2012 numac 2012014450 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Paliseul, ter hoogte van de kilometerpaal 62.558 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014445 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 21B, baanvak Genk Goederen - As, gelegen te Maasmechelen, ter hoogte van de kilometerpaal 33.435 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014442 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14bis op de spoorlijn nr. 21A, baanvak Genk Goederen - As, gelegen te As, ter hoogte van de kilometerpaal 26.280 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014444 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 21B, baanvak Genk Goederen - As, gelegen te Dilsen, ter hoogte van de kilometerpaal 29.122 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014436 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 47bis op de museumspoorlijn nr. 52M Dendermonde-Puurs, gelegen te Sint-Amands, ter hoogte van de kilometerpaal 22.901 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012014454 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant-Bertrix, gelegen te Bertrix, ter hoogte van de kilometerpaal 72.538 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014435 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19 op de spoorlijn nr. 165, baanvak Libramont-Athus, gelegen te Saint-Vincent, ter hoogte van de kilometerpaal 102.859 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014434 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 165, baanvak Libramont-Athus, gelegen te Jamoigne, ter hoogte van de kilometerpaal 101.568 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014437 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 141 op de spooraansluiting die de werkplaats van Ronet verbindt met de spoorlijn nr. 130, baanvak Namen - Charleroi, gelegen te Flawinne, ter hoogte van de kilometerpa type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014438 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 21A, baanvak Genk Goederen - As, gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 21.867 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014439 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 21A, baanvak Genk Goederen - As, gelegen te As, ter hoogte van de kilometerpaal 24.058 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014440 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 21A, baanvak Genk Goederen - As, gelegen te As, ter hoogte van de kilometerpaal 25.097 type ministerieel besluit prom. 14/09/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012014441 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 21A, baanvak Genk Goederen - As, gelegen te As, ter hoogte van de kilometerpaal 25.496

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toegewezen trajecten, innovatie, projecten en het toezicht van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012036107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012205930 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondernemerschapstrajecten, vermeld in artikel 26, § 1, 2°, en artikel 31 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Ag type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012205562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van artikel 8 tot en met 10 van het ministerieel besluit van 27 maart 1979 houdende bepaling van de rijkstoelagen voor het stelsel van de voortdurende vorming geregeld bij het koninklijk besluit van 4 oktober type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012205553 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 tot bepaling van de werkvoorwaarden en de geldelijke regeling van de lesgevers in de leertijd en in de gecertificeerde opleidinge type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 05/11/2012 numac 2012206135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemin type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012036155 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor voorzieningen voor ouderen en voorzieningen in de thuiszorg, wat de type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 18/10/2012 numac 2012205851 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende de subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, als bedoeld type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 18/10/2012 numac 2012205740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot officiële naamswijziging van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 18/10/2012 numac 2012036114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage IX van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tu type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012036072 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie departementsverantwoordelijke groot verkooppunt type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205524 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de formulering van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het Cultureel-erfgoeddecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 15/10/2012 numac 2012205658 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bestendiging van de regelgeving betreffende gepensioneerden die in het onderwijs in dienst treden type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012036088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 houdende de voorwaarden van subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote onderneminge type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012205608 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 20 april 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandig type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 17/10/2012 numac 2012036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de definities, de samenstelling van de commissie Screening, de screeningsvoorwaarden, de werkingsvoorwaarden, de herscreening en de overgangsbepalingen voor de screening, vermeld in artikel 19, § 3, en type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 18/10/2012 numac 2012036086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot regeling van sommige onderdelen van de administratieve beroepsprocedure inzake stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/09/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012031703 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de wijzigingen van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek door de ordonnantie van 12 juli 2012 tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming

document

type document prom. 14/09/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012036131 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging, wat betreft het opleidingsaanbod, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gem
^