B.S. Index van de afkondigingen van 5 oktober 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/10/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012207609 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012205997 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de opritten van de bruggen B66, B68, B72, B73 en B77 tussen mp. 66.5 en 77.5 op het grondgebied van de stad Hasselt type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2012 pub. 30/10/2012 numac 2012036134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende beëindiging van de subsidiëring van loonkosten aan bepaalde initiatieven in de sportsector, die werknemers tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2012 pub. 08/11/2012 numac 2012206310 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2012 pub. 12/11/2012 numac 2012036137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005, het Derde Waarborgbesluit van 27 mei 2005, het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009 en het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012036190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake het toeristische logies en het statuut van de reisbureaus type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012206527 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/10/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012029449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie die belast is advies te geven betreffende de aanwerving in het gesubsidieerd onderwijs van houders van voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen die anders zijn
^