B.S. Index van de afkondigingen van 8 oktober 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 17/10/2012 numac 2012022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 09/10/2013 numac 2013014557 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de Verordening nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012014464 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de Verordening nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012009425 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012011404 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2004 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatsch type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 17/10/2012 numac 2012022372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de samenstelling betreft van de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit ingesteld bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitv

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012031816 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Elexys NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 08/10/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012031817 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap « Natgas Aktiengesellschaft » van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 08/10/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012031818 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de verzaking door de vennootschap « Pfalzwerke Aktiengesellschaft » aan haar leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 08/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een door het onderwijs van de Franse Gemeenschap georganiseerde inrichting
^