B.S. Index van de afkondigingen van 11 oktober 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/10/2012 pub. 18/10/2012 numac 2012011396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Kamer van verwijzing en instaatstelling type koninklijk besluit prom. 11/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012000608 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 11/10/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012009410 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 11/10/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012011397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van springstoffen voor civiel gebruik type koninklijk besluit prom. 11/10/2012 pub. 18/10/2012 numac 2012003307 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Belgische covered bonds door kredietinstellingen naar Belgisch recht type koninklijk besluit prom. 11/10/2012 pub. 18/10/2012 numac 2012003308 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de portefeuillebeheerder in het kader van de uitgifte van Belgische covered bonds door een kredietinstelling naar Belgisch recht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/10/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012207615 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 11/10/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012207611 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 11/10/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012207610 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 11/10/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012207612 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 11/10/2012 pub. 12/11/2012 numac 2012206257 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 4 van het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden vo type ministerieel besluit prom. 11/10/2012 pub. 05/11/2012 numac 2012206193 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. 11/10/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012206064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de « Conseil supérieur wallon de la Chasse » . type ministerieel besluit prom. 11/10/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012207613 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012031745 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 april 2008 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad voor gebruikers van elekt

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/10/2012 pub. 19/11/2012 numac 2012206436 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 juni 2009 houdende invoering van een meesterschapsstage in de basisopleiding van de middenstand
^