B.S. Index van de afkondigingen van 15 oktober 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012022389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 15/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012022387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/10/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012011424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 15/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/10/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012002062 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Omzendbrief met betrekking tot de voorbereiding op de invoering van IPv6 in de federale administraties

document

type document prom. 15/10/2012 pub. 19/11/2012 numac 2012206506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten

erratum

type erratum prom. 15/10/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012011427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen. - Erratum
^