B.S. Index van de afkondigingen van 16 oktober 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/10/2012 pub. 05/11/2012 numac 2012024354 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 tot instelling van speciale beschermingszones en speciale zones voor natuurbehoud in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 16/10/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012024380 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Ciproc

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012014467 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 18.642 type ministerieel besluit prom. 16/10/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012014468 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 19.507 type ministerieel besluit prom. 16/10/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012018392 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2000 tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al. zich verspreidt
^