B.S. Index van de afkondigingen van 7 november 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/11/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012036184 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de monsternemingen en analyses, uitgevoerd in het kader van het Mestdecreet, waarvoor een aanmelding moet gebeuren via het door de Mestbank beschikbaar gesteld internetloket en tot bepaling van de nadere regels vo type ministerieel besluit prom. 07/11/2012 pub. 06/02/2013 numac 2013029088 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 07/11/2012 pub. 06/02/2013 numac 2013029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 07/11/2012 pub. 06/02/2013 numac 2013029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 07/11/2012 pub. 22/02/2013 numac 2013029134 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten

arrest

type arrest prom. 07/11/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012000665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende vaststelling van de stageprogramma's medische stralingsfysica voor radiotherapie, radiologie en nucleaire geneeskunde
^